Kolegium Kształcenia Podyplomowego

StartKolegium Kształcenia Podypl...

Szanowni Państwo,

Kolegium Kształcenia Podyplomowego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania. Kolegium działa w pionie Prorektora ds. Rozwoju i Organizacji Kształcenia. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Kolegium w postaci Kalendarium szkoleń. Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z władzami dziekańskimi wszystkich Wydziałów naszej Szkoły.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej i farmaceutycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl.


Z poważaniem,

prof. dr hab. med. Leszek Bieniaszewski,
dyrektor Kolegium