Informacje dla kierowników kursów specjalizacyjnych i doskonalących

StartInformacje dla kierowników ...

Data aktualizacji: 17.04.2018 r.

Organizacja kursu:

Dokumenty: Obsługa kursu: dokumenty niezbędne do obsługi kursu generowane są on-line w systemie www.szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl, są to:
 • Umowa-zlecenie dla wykładowcy
 • Umowa-zlecenie dla kierownika naukowego kursu oraz pracownika sekretariatu kursu
 • Oświadczenie pracownika GUMed
 • Rachunek do umowy dla wykładowcy
 • Rachunek do umowy dla kierownika naukowego kursu oraz pracownika sekretariatu kursu
 • Zapotrzebowanie na wypłatę
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • Kwestionariusz oceny kursu przez uczestnika
Natomiast poniższy dokument jest dostępny, dla osoby redagującej informacje o kursie, po zalogowaniu w systemie www.szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl w dziale “Pliki do pobrania”:
 • Oświadczenie zleceniobiorcy w sprawie ubezpieczenia społecznego.
Stawki wynagrodzeń:
 • Wyliczane są automatycznie przez system w obowiązkowych kursach specjalizacyjnych dla lekarzy, lekarzy-dentystów i fizjoterapeutów www.szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl
 • W pozostałych kursach (zwłaszcza płatnych) stawki wynagrodzenia dla wykładowców, kierownika naukowego i pracownika sekretariatu kursu redaktor informacji o kursie może zdefiniować.


Kontakt w sprawie uzyskania uprawnień redakcyjnych
w systemie www.szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl:

dr med. Jarosław Furmański
Biuro ds. Kształcenia GUMed
e-mail: jaroslaw.furmanski@gumed.edu.pl
tel. (58) 349 1114
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, pokój nr 209